வில்லன்களிலே முக்கியமான வில்லன்


தன்னை வில்லாதி வில்லன் நம்பர் 1 என நினைத்து கொண்டிருக்கும் க்ரூ நினைப்பில் வெக்டர் என்பவன் மண்ணை போடுகிறான்.எகிப்தில் உள்ள பிரமிடையே திருடி தன்னை வில்லாதி வில்லன்களில் முக்கியமான வில்லன் என காட்டுகிறான்.இதனால் தன் பெருமைக்கு பங்கம் வந்ததை அறியும் க்ரூ நிலாவையே திருடி மீண்டும் தன் பெருமையை நிலை நாட்ட நினைக்கிறான்.இதற்க்காக கொடூர செயல்களுக்கு நிதி உதவி செய்யும் Bank Of Evil க்கு சென்று நிலாவை திருட ராக்கெட் செய்ய பண உதவி கேட்கிறான்.
Share: